GDPR

S osobními údaji nakládáme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Obecně zpracováváme osobní údaje vždy jen v rozsahu nezbytném pro daný účel. Rovněž s nimi pracujeme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem, ať už náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Prostřednictvím webových stránek https://www.popkrabicka.cz shromažďujeme převážně údaje o objednávkách a kupujících.

V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SMÍME BEZ VAŠEHO SOUHLASU ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE:

  • které jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (například se jich týká zákon o účetnictví),
  • jež jsou potřeba k plnění smlouvy, kterou s vámi uzavíráme,
  • na jejichž zpracovávání máme tzv. oprávněný zájem

V ostatních případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu. Údaje nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci s vámi umožňují, a kromě situací, kdy máme právní povinnost vaše údaje předat jiné osobě.

 

SPRÁVCE A ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Mgr. Šárka Dudová

IČ: 09948937

zapsaná u živnostenského úřadu města Brna

sídlo: Řezáčova 750/16, 62400 Brno

0
    0
    Tvůj košík
    Tvůj košík je prázdnyVrátit se do obchodu